Giới thiệu tính năng chi tiết
Hệ thống thông tin giáo dục Viedu

Mạnh mẽ – Linh hoạt – Tự động – Tốc độ

Đăng ký sử dụng miễn phí Không phí kích hoạt, không phí khới tạo

QUẢN LÝ KHỐI, MÔN HỌC, LỚP HỌC

Thiết lập sẵn danh mục khối, lớp học, thuộc tính môn học theo chương trình của từng cấp học

Tạo khối, môn học, lớp học nhanh chóng

Điều chỉnh linh hoạt, có thể thêm mới khối học, môn học, lớp học theo nhu cầu

Dễ dàng sao chép, kết chuyển môn học, lớp học tự động giữa các học kỳ

QUẢN LÝ HỒ SƠ HỌC SINH

Nhập liệu thông tin nhanh chóng bằng excel

Lưu trữ không giới hạn

Quản lý học sinh dễ dàng theo từng lớp học và từng nhóm

Sắp xếp Alphabet tự động theo lớp, toàn trường

Cho phép sửa nhanh thông tin của học sinh ngay trên lưới, thiết lập sẵn form sửa học sinh như 1 file excel có thể copy paste dữ liệu tùy ý.

QUẢN LÝ HỒ SƠ GIÁO VIÊN

Nhập liệu thông tin nhanh chóng bằng excel

Lưu trữ không giới hạn

Quản lý giáo viên dễ dàng theo nhiều tổ, nhóm khác nhau

Hỗ trợ phân công chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm nhanh chóng, tiện lợi

QUẢN LÝ NỀ NẾP, RÈN LUYỆN, ĐIỂM SỐ CỦA HỌC SINH

Quản lý chi tiết nề nếp, rèn luyện của học sinh hàng ngày

Thiết lập bảng mã rèn luyện để nhập nhanh kết quả rèn luyện của học sinh theo mã số như 1,2,3…

Tổng hợp kết quả rèn luyện theo từng ngày, tuần, tháng để gửi thông báo cho PHHS

Tính năng nhập điểm nhanh, hoàn toàn tự động, có thể tự động xuống dòng hoặc sang phải tùy ý

Hỗ trợ đồng bộ một file điểm bất kỳ từ hệ thống ngoài vào phần mềm nhanh chóng, chính xác

Tính toán chính xác điểm học kỳ, kết quả học tập của học sinh

LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ VIEDU

Gửi thông báo toàn trường, toàn khối, toàn lớp nhanh chóng, kịp thời mọi lúc, mọi nơi qua SMS, Website và ứng dụng di động…

Hỗ trợ trường gửi tin nhắn theo nhóm học sinh, nhóm giáo viên

Nhập nhanh nội dung thông báo theo mã số, tiết kiệm thời gian, công sức

Các thông báo có thể sao chép và gửi kèm nội dung cho giáo viên chủ nhiệm lớp

Hỗ trợ tin nhắn SMS dài tới 306 ký tự, hỗ trợ gửi tin nhắn có dấu

Hỗ trợ gửi thông tin tổng hợp bao gồm điểm số, ý thức rèn luyện, kết quả học tập

Kiểm soát tình trạng gửi tin chặt chẽ, báo cáo chính xác trạng thái gửi tin

Tra cứu tin nhắn đã gửi dễ dàng, bộ lọc dùng để tra cứu đa dạng, có thể tra cứu theo khoảng thời gian, theo lớp, người gửi, người nhận, số điện thoại hoặc nội dung đã gửi…

Thống kê chi tiết số lượng dùng SMS theo từng tháng, từng lớp, từng giáo viên gửi

CÀI ĐẶT VÀ PHÂN QUYỀN QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG

Không giới hạn người sử dụng

Phân quyền theo nhóm quyền/ từng giáo viên

Một giáo viên có thể được xếp ở nhiều nhóm quyền khác nhau và nhận được các quyền từ nhiều nhóm

Kiểm soát chi tiết lịch sử truy cập, đánh giá chính xác công việc được phân công của từng giáo viên

BÁO CÁO, THỐNG KÊ

Tất cả các thông tin trong hệ thống đều có thể in ấn hoặc kết xuất ra excel

Báo cáo danh sách học sinh

Báo cáo danh sách giáo viên

Báo cáo kết quả rèn luyện, học tập của học sinh

Báo cáo tổng hợp kết quả môn học

Báo cáo số lượng tham gia SLLĐT

Báo cáo số lượng dùng SMS tháng toàn trường

Báo cáo thống kê SMS giáo viên gửi